شوکران

تنهایی علی (ع)
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ٢٦ تیر ۱۳٩۳
 

 

 

 

.....از این دردناک‌تر اینکه،

علی در میان پیروان عاشقش  نیز تنها است! درمیان امتش، که همه عشق و احساس وهمه فرهنگ و تاریخش را به علیسپرده است، تنها است.

 

 

او را همچون یک قهرمان بزرگ،

یک مَعبود

و یک ِالهه

می‌پرستند،

امانمی‌شناسندش

و نمیدانند که کیست،

 

دردش چیست،‬

‫حرفش چیست،

رنجش چیست وسکوتش چراست؟‬

 ‫در زبان فارسی ما

هنوز نهج البلاغه‌ای که مردم بخوانند، وجود ندارد!

 تنهایی مگر چیست؟؟؟؟؟؟‬

 

 "دکتر شریعتی"


 
 
تنهایی علی (ع)
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ٢٦ تیر ۱۳٩۳
 

 

 

 

.....از این دردناک‌تر اینکه،

علی در میان پیروان عاشقش  نیز تنها است! درمیان امتش، که همه عشق و احساس وهمه فرهنگ و تاریخش را به علیسپرده است، تنها است.

 

 

او را همچون یک قهرمان بزرگ،

یک مَعبود

و یک ِالهه

می‌پرستند،

امانمی‌شناسندش

و نمیدانند که کیست،

 

دردش چیست،‬

‫حرفش چیست،

رنجش چیست وسکوتش چراست؟‬

 ‫در زبان فارسی ما

هنوز نهج البلاغه‌ای که مردم بخوانند، وجود ندارد!

 تنهایی مگر چیست؟؟؟؟؟؟‬

 

 "دکتر شریعتی"