شوکران

Joe Francis Dowdenk
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳ مهر ۱۳٩۳
 

 

چشمه های یاد تو

 

چه پر شتاب

 

از میان باغ دل عبور می کند؛


مثل شعر ناب و جوششی

 

 لحظه لحظه ،جا به جا

 

 به خاطر دلم خطور می کند

  بداهه از استاد خانم صدیقه محمد جانی