شوکران

برزخ دل
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱٢ تیر ۱۳٩۳
 

"برزخ دل"

 

در برزخِماندن و رفتن،دلتنگی دلبهانه خوبی ست!اما تو بگو!من دلتنگ چه باشموقتی که دستهایتآغشته استبه خون جگرم!؟

مسعود شریفی نجف آبادی

فروردین 93