شوکران

مرا ببوس
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۸ تیر ۱۳٩۳
 

مرا ببوس

 

 

با چشمانی بازدر سحرگاهان

 

 

بگذاربا نگاهی در آن دوچشم مستت

 

 

پرده ازاسرار

 

 

برگیرم

 

 

که چه آسان است

 

 

عاشق شدن

 

 

وچه سخت است

 

 

عاشق ماندن

 

 

واین دو ازهم، بسیاردورند!

 

 مسعود شریفی نجف آبادی