شوکران

مرا ببوس
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
 

مرا ببوس


با چشمانی بازدر سحرگاهان


بگذاربا نگاهی در آن دوچشم مستت


پرده ازاسراربرگیرم


که چه آسان است


عاشق شدن


وچه سخت است


عاشق ماندن


واین دو ازهم بسیاردورند!


مسعود شریفی نجف آبادی اسفند92

Flowers, nature, close-up wallpaper
Flowers, flowers, nature photos, daisies wallpaper
spring flowers wallpaper
Field, poppies, red daisies, plants, flowers, sky, clouds wallpaper
Meadow, field, poppies, daisies, flowers, grass, summer, nature wallpaper
Poppies, flowers, red, field, meadow, nature wallpaper
Poppies, flowers, field, red, scarlet, pink, bright petals, stems, meadow, field, summer, sun wallpaper
Monochrome, cherry, girl, jacket, umbrella, bird, petals, flowers, monochrome, red wallpaper
Rose, flower, red wallpaper
rose, red, bright flowers wallpaper
rose petals, cherries, cherry, close up, branch, spring flowers, tender wallpaper
Sea of spring flowers wallpaper
Spring Bee wallpaper
Spring Flowers wallpaper