شوکران

سوال ازلی
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
 

 

 

سوال ازلی

 

آنگاه

 
که درندگان


زفرومایگانِ


"زر و زور و تزویر"


شرافتی


ابدی


یافتند!


دیگر


"بودن یا نبودن"


مسئله ای


نیست


"چگونه زیستن"،


"چگونه مردن"،


این است


سوال


ازلی!

مسعود شریفی نجف آبادی