شوکران

» پیام مرگ :: ٤ آذر ۱۳٩٥
» حقیقت :: ٧ آبان ۱۳٩٥
» آبشار :: ۱٢ اسفند ۱۳٩٤
» گرداب تن :: ۱۳ بهمن ۱۳٩٤
» کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست :: ٥ دی ۱۳٩٤
» *آبشار کبودوال ،کوه هارون* :: ٥ آذر ۱۳٩٤
» به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل :: ۸ آبان ۱۳٩٤
» پاییز :: ٢ مهر ۱۳٩٤
» اینجا ایران نیست؛ اشتباه نکنید! :: ٧ شهریور ۱۳٩٤
» ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ :: ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» او را به چشم پاک توان دید....... :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٤
» شاهد بازاری :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٤ :: ٢٧ فروردین ۱۳٩٤
» سال نو مبارک :: ٢۸ اسفند ۱۳٩۳
» یک دوست و چند عکس :: ٢٥ اسفند ۱۳٩۳
» سه گانی سپید :: ٢٠ اسفند ۱۳٩۳
» مرا ببوس :: ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» Pencil Drawing of Trees :: ٤ اسفند ۱۳٩۳
» Evgeny Lushpin :: ٤ اسفند ۱۳٩۳
» Daniel Gerhartz :: ٤ اسفند ۱۳٩۳
» Steve Mills :: ٤ اسفند ۱۳٩۳
» عکس و نقاشی از زمستان :: ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
» William B. Hoyt :: ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» Michael James Smith :: ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» Sana vil :: ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» kim ho :: ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» kuan ang :: ٢۳ بهمن ۱۳٩۳
» برزخ دل :: ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
» طبیعت زیبا :: ٢٠ بهمن ۱۳٩۳
» نقاشی رنگ و روغن :: ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
» John Pototschnik :: ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
» زمستان :: ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
» نقاشی یا عکس؟ :: ۱٠ بهمن ۱۳٩۳
» نقاشی رنگ و روغن از پرنده ها :: ٩ بهمن ۱۳٩۳
» مراحل رنگ آمیزی یک پرتره. :: ۸ بهمن ۱۳٩۳
» معحزه رنگ و یک سه گانی! :: ٤ بهمن ۱۳٩۳
» بر بام احساس :: ۳ بهمن ۱۳٩۳
» نقاشی های دیواری(1) :: ۱ بهمن ۱۳٩۳
» بچه های کار، کارتون خوابهای شهر من و تو! :: ٢٦ دی ۱۳٩۳
» نقاشی سه بعدی و خیابانی(1) :: ٢٦ دی ۱۳٩۳
» نقاشی خیابانی :: ٢٦ دی ۱۳٩۳
» نقاشی سه بعدی و خیابانی(3) :: ٢٦ دی ۱۳٩۳
» عکسهای منتخب من(4) :: ٢۳ دی ۱۳٩۳
» عکسهای منتخب من(3) :: ۱٩ دی ۱۳٩۳
» عکس های منتخب من(2) :: ۱۱ دی ۱۳٩۳
» تحلیل یک عکس :: ۱٠ دی ۱۳٩۳
» یک توضیح در مورد آخرین عکس پست قبلی :: ٦ دی ۱۳٩۳
» عکسهای منتخب من(1) :: ٥ دی ۱۳٩۳
» تحلیل یک نقاشی :: ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» نقاشی آبرنگ از Youg look Lam :: ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» عالم کودکی :: ٢٦ آذر ۱۳٩۳
» درود و بدرود :: ٤ آذر ۱۳٩۳
» عکس یا نقاشی!؟ :: ۱ آذر ۱۳٩۳
» نقاشی یا عکس!؟ :: ۱ آذر ۱۳٩۳
» سقوط و چند نقاشی رنگ و روغن! :: ٢٤ آبان ۱۳٩۳
» وقتی که احساسر با نجوای شیرینش تصویر راجلا می دهد! :: ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» رویاهای بر باد رفته من! :: ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» پا ییز فصل رنگ و نیرنگ :: ٢۱ آبان ۱۳٩۳
» Porfirio Salinas :: ٢۱ آبان ۱۳٩۳
» محرم :: ۳ آبان ۱۳٩۳
» نقاشی های آبرنگ ازAbe Toshiyuki :: ۱ آبان ۱۳٩۳
» نقاشی آبرنگ از چهره :: ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» طوفان در دریا ( نقاشی رنگ و روغن) :: ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» زیبایی بی نهایت در نقاشی هایKevin Courter :: ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» Kirichenko Gennadiy :: ٢۱ مهر ۱۳٩۳
» یک نقاشی بسیار زیبا از استاد احمد رضاهرجی :: ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» Igor Ropyanyk :: ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» Mara Schasteen :: ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» Lev Kamenev :: ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» Ivan Shishkin :: ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» Joe Francis Dowdenk :: ۱۳ مهر ۱۳٩۳
» زیباتر از این نمی شود! :: ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» چند نقاشی زیبا از مکتب رمانتیسم :: ۱۱ مهر ۱۳٩۳
» چند نقاشی از هنرمند چینی تبار Benjamin wu :: ۸ مهر ۱۳٩۳
» عشق آتشین :: ٥ مهر ۱۳٩۳
» طبیعت الهام بخش :: ٢ مهر ۱۳٩۳
» برای دوستی که بسیار دوستش داشتم! :: ۱ مهر ۱۳٩۳
» عقل کجا پی برد :: ۱ مهر ۱۳٩۳
» آبشار دوست داری؟ بگو نه!!! :: ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» چند نقاشی زیبا از فرانک هیل :: ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
» با زهم نقاشی! :: ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
» شعر سپید و دیگر هیچ! :: ۳ شهریور ۱۳٩۳
» من عاشق طبیعت روستایی شمال هستم! :: ٢ شهریور ۱۳٩۳
» یک نقاشی طرب انگیزاز مارتین ماتز! :: ٢۸ امرداد ۱۳٩۳
» چند نقاشی قدیمی از طبیعت زیبا :: ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» اعجاز! :: ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
» عید سعید فطر بر شما مبارک :: ٧ امرداد ۱۳٩۳
» محبوب من :: ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» سراب عشق :: ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» چرا گل زیباست؟! :: ٢۸ تیر ۱۳٩۳
» فضیلت و اعمال شب قدر :: ٢٧ تیر ۱۳٩۳
» تنهایی علی (ع) :: ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» یک روز چشم من هم در خواب می شود :: ٢٤ تیر ۱۳٩۳
» به کدامین گناه؟(برای غزه) :: ٢٠ تیر ۱۳٩۳
» عکس یا نقاشی!!! :: ٢٠ تیر ۱۳٩۳
» چند نقاشی حیرت انگیز(رنگ و روغن) :: ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» **هیچ مگو** :: ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» سه نقاشی بسیار زیبا ازGiuseppe Muscio :: ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» دو نقاشی جدید با مداد رنگی از Tom sierak :: ۱٧ تیر ۱۳٩۳
» ................و من عاشق نقاشی وگلم :: ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» نقاشی های زیبا از زاریا فورمن :: ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» ایمان ملکی :: ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» برزخ دل :: ۱٢ تیر ۱۳٩۳
» مرا ببوس :: ۸ تیر ۱۳٩۳
» سه گانی :: ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
» سوال ازلی :: ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» خرد :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۳
» درنگ :: ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» هیچستان :: ۱٤ خرداد ۱۳٩۳