شوکران

وا شود چشمان من!
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ٤:۳٧ ‎ق.ظ روز ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

سرو خرامان منی ای رونق بستان من

چون می روی بی‌من مرو ای جان جان بی‌تن مرو

وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من

هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم

چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من

تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم

ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من

بی‌پا و سر کردی مرا بی‌خواب و خور کردی مرا

سرمست و خندان اندرآ ای یوسف کنعان من

از لطف تو چو جان شدم وز خویشتن پنهان شدم

ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من

گل جامه در از دست تو ای چشم نرگس مست تو

ای شاخ‌ها آبست تو ای باغ بی‌پایان من

یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی

پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من

ای جان پیش از جان‌ها وی کان پیش از کان‌ها

ای آن پیش از آن‌ها ای آن من ای آن من

منزلگه ما خاک نی گر تن بریزد باک نی

اندیشه‌ام افلاک نی ای وصل تو کیوان من(مولوی)


Nature, autumn, river wallpaperFOREST STREAM wallpaperFOREST STREAM wallpaperFOREST WATERFALLS wallpaperforest, waterfalls, cascade wallpaperAutumn fall wallpaperAUTUMN FALLS STREAM wallpaperForest, stream, trees, flowers, rivers, rocks wallpaperAUTUMN TREES, autumn stream wallpaperAutumn river wallpaperAutumn, autumn, nature, trees, water, river, photo wallpaperNature, landscape, river, beach, forest, trees, house wallpaperBeautiful Forest Rivers wallpaperForest River wallpaperRiver, natural forest, nature, green view... wallpaperWaterfall, river, forest, nature wallpaperJesse barnes, landscape, art, river, waterfall, bears, woods, mountains wallpaperRiver waterfall wallpaperYangtze River Waterfalls wallpaperBoulder River Falls wallpaper*Sunset On A Frozen Lake* wallpaperLAKE in WINTER wallpaperSunset, lake, winter wallpaperSunset Lake wallpaperPaulk Lake Sunset wallpapersunset on lake superior hdr wallpaper


 
 
واقعیت تا.....
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

3d flaming universe wallpaperDigital Universe, THE BLACK HOLE wallpaperFantasy Space wallpaperLandscapes, nature, fantasy wallpaperscenic, wallpaper, landscapes, nature, allimg, picture wallpaper


 
 
Albin Veselka
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

Albin Veselka is a figurative oil painting artist from Idaho. He is interested in painting children and women in an expressive way. He studied BFA from Idaho University. Most of his paintings tells us a story with definitive emotions.

Light and shadow are captured amazingly in his works. It is the beauty of light that makes a work realistic. Albin’s oil painting technique is unique with the use of light colors. Facial expressions of a subject is outlined in detail in each work. The body language and emotions play an important role in a figurative painting. Bold use of colors makes him a unique artist in this domain.

 

Albin Veselka Oil Paintingsfigurative-paintings

albin-veselka

albin-veselka

painting-women

oil-painting-techniques

painting-kids

albin-veselka-paintings


 
 
شاهد بازاری
نویسنده : مسعود شریفی نجف آبادی - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار

صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل

شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد "حافظ"